Sadržaj:

Županija Scurry, TX Socijalna Statistika
Županija Scurry, TX Socijalna Statistika

Video: Županija Scurry, TX Socijalna Statistika

Video: Županija Scurry, TX Socijalna Statistika
Video: «Хотела продать корову, а попала в кредитную кабалу»: очередная схема телефонных мошенников. 2023, Svibanj
Anonim

Proljetni okrug texas dp 2 profil odabranih društvenih karakteristika

predmet

Broj posto
ŠKOLSKI URED
Stanovništvo 3 i više godina upisano u školu 4259 100.0
Dječji vrtić, predškolska ustanova 308 7.2
Dječji vrtić 227 5.3
Osnovna škola (1.-8. Razred) 1880 44.1
Srednja škola (9.-12. Razred) 1140 26,8
Fakultet ili diplomska škola 704 16.5
OBRAZOVNO OBRAZOVANJE
Stanovništvo 25 i više godina 10.632 100.0
Manje od 9. razreda 1390 13.1
9. do 12. razred, nema diplome 1553 14.6
Diplomant srednje škole (uključuje ekvivalentnost) 3393 31.9
Neki fakultet, nema diplomu 2428 22.8
Školske spreme 610 5.7
Prvostupnička diploma 783 7.4
Diplomirani ili stručni stupanj 475 4.5
Postotak maturanata ili viših škola 72.3 (X)
Postotak prvostupnika ili više 11.8 (X)
BRAČNI STATUS
Stanovništvo 15 i više godina 13.021 100.0
Nikad oženjen 2599 20.0
Sada je oženjen, osim razdvojen 7976 61.3
odvojen 235 1.8
Udovac 1004 7.7
Žena 800 6.1
Rastavljen 1207 9.3
Žena 599 4.6
GRANDPARENTI KAO KAREGIVERI
Djed i baka koji žive u domaćinstvu s jednim ili više vlastitih unuka ispod 18 godina 286 100.0
Djed je odgovoran za unuke 231 80,8
STATUS VETERANA
Civilno stanovništvo 18 i više godina 12.260 100.0
Civilni veterani 1421 11.6
STATUS INVALIDNOSTI CIVILNOG NONINSTITUCIONALIZIRANOG STANOVNIŠTVA
Stanovništvo 5 do 20 godina 3813 100.0
S invaliditetom 231 6.1
Stanovništvo od 21 do 64 godine 7725 100.0
S invaliditetom 1545 20.0
Postotak zaposlenih 52,4 (X)
Nema invaliditeta 6180 80,0
Postotak zaposlenih 77.3 (X)
Stanovništvo 65 i više godina 2308 100.0
S invaliditetom 991 42.9
STANOVANJE 1995
Stanovništvo 5 i više godina 15.338 100.0
Ista kuća 1995. godine 8617 56,2
Drugačija kuća u SAD-u 1995 6362 41,5
Ista županija 3459 22,6
Drugačija županija 2903 18.9
Ista država 2570 16.8
Drugačije stanje 333 2.2
Negdje drugdje 1995 359 2.3
NARAVNOST I MJESTO ROĐENJA
Ukupno stanovništvo 16.361 100.0
domaći 15.854 96,9
Rođen u Sjedinjenim Državama 15.775 96,4
Država prebivališta 13.193 80,6
Drugačije stanje 2582 15.8
Rođen izvan Sjedinjenih Država 79 0.5
Rođen u inozemstvu 507 3.1
Ušao 1990. do ožujka 2000 193 1.2
Naturalizirani građanin 180 1.1
Nije građanin 327 2.0
REGION ROĐENJA STRANE PORODE
Ukupno (bez rođenih na moru) 507 100.0
Europa 7 1.4
Azija 22 4.3
Afrika 18 3.6
Okeanija 16 3.2
Latinska Amerika 441 87,0
Sjeverna Amerika 3 0.6
JEZIK SPOKEN kod kuće
Stanovništvo 5 i više godina 15.338 100.0
samo engleski 11.841 77.2
Jezik osim engleskog 3497 22.8
Govorite engleski manje od 'vrlo dobro 1148 7.5
španjolski 3404 22.2
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" 1138 7.4
Ostali indoeuropski jezici 67 0.4
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" 2 0.0
Azijski i pacifički otočni jezici 16 0.1
Govorite engleski manje nego "vrlo dobro" 8 0.1
ANCESTRY (pojedinačni ili višestruki)
Ukupno stanovništvo 16.361 100.0

Ukupno se prijavilo predaka

12.650 77.3
arapski 0 0.0
Češki 1 28 0.2
danski 17 0.1
Nizozemac 115 0,7
Engleski 1184 7.2
Francuski (osim baskijskog) 1 219 1.3
Francuski kanadski 1 6 0.0
njemački 1178 7.2
grčki 3 0.0
madžarski 0 0.0
Irski 1 1375 8.4
talijanski 15 0.1
litvanski 0 0.0
norveški 34 0.2
Polirati 26 0.2
Portugalski 6 0.0
ruski 3 0.0
Scotch-Irish 251 1.5
škotski 162 1.0
slovački 0 0.0
Subsaharski Afrikanac 13 0.1
švedski 19 0.1
Švicarski 0 0.0
ukrajinski 0 0.0
Sjedinjenih Država ili Amerikanaca 1728 10.6
velški 77 0.5
Zapadnoindijska (bez latinoameričkih skupina) 33 0.2
Ostali preci 6158 37,6
(X) Nije primjenjivo.

1 Podaci predstavljaju kombinaciju dvaju predaka prikazanih odvojeno u datoteci sažetka 3. Češka uključuje čehoslovačku. Francuski uključuje alzaški jezik. Francuski Kanadski uključuje Acadian / Cajun. Irski uključuje Kelte.

Izvor: Američki biro za popis, Sažetak popisa 2000, 3, Matrice P18, P19, P21, P22, P24, P36, P37, P39, P42, PCT8, PCT16, PCT17 i PCT19

Više popisnih članaka:

  • Oko Popisa 2000
  • Vremenska traka popisa
  • Podaci o stanovništvu
  • Profil općih demografskih karakteristika, popis stanovništva 2000

Popularno po temi